معرفی نامه

پویان فخاریان متولد 1368 از ساوه
آدرس پستی محل تحصیل: ایران، استان سمنان، شهرستان سمنان، روبروی پارک سوکان، پردیس شماره یک، دانشکده مهندسی عمران، طبقه سوم.
تلفن همراه: 09127563681
آدرس پست الکترونیکی: pouyanfakharian@gmail.com

دانشجوی دکتری مهندسی عمران- سازه، دانشگاه سمنان (ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394) معدل واحدهای درسی: 19/17.
کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه، دانشگاه سمنان (عنوان پایان نامه: شناسایی الگوی خرابی سازه‏ ای با استفاده از موجک بسته ‏ای و الگوریتم ثبت بیشینه بهبود یافته، نمره 20) معدل: 17/31 (دانشجو نمونه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان در سال 1393)
کارشناسی مهندسی عمران- عمران با معدل کل 16/42 و رتبه چهارم بین 49 نفر و جزو ده درصد برتر در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی (دانشجوی استعداد درخشان)
دیپلم ریاضی و فیزیک، دبیرستان نمونه دولتی علی بن ابیطالب (ع)

Publications

Books

  • Stability of Structures

  • Solutions Manual for Stability of Structures

Papers

  • 1. A Synthesis of Peak Picking Method and Wavelet Packet Transform for Structural Modal Identification, H. Naderpour, P.Fakharian; KSCE Journal of Civil Engineering; November 2016, Volume 20, Issue 7, pp 2859–2867; DOI: 10.1007/s12205-016-0523-4.
  • 2.تقريب مقادير ويژه ورق با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي؛ علي حيدري، داود توكلي، پويان فخاريان؛ مجله علمی پژوهشی مدل‏سازی در مهندسی؛ سال يازدهم، شماره 35، زمستان 1392، 62-49.
  • 3.پیش‏ بینی رفتار ستون‏ های بتن‏ آرمه دایروی شکل محصور شده با FRP به وسیله‏ ی شبکه عصبی مصنوعی؛ حسین نادرپور، پویان فخاریان، فاطمه مستخدمین حسینی؛ هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران، 15 مهرماه 1395، تهران.

Softwares

Microsoft Office, Microsoft Visio, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, MATLAB, EndNote, Mendeley, ETABS, Sap, Ansys, Abaqus, Diana FEA, OptimBridge, OpenSees, GenXproTools, SeismoStruct, SeismoSignal.

Skills

Data Mining and Forecasting
Working on "Data Mining and Forecasting" via GMDH Forecasting Software